Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt

 

 

 

På Brödraförbunds konstituerande möte i Jyväskylä 18.8.1940 höll Fältmarskalk Mannerheim ett tal. Han sade bl.a.:

”Ni må dock veta, att inom er själva, i ert eget innersta har den kraft, som för er alla framåt, och även att ni ej kunna nå målet utan att fast förlita er på egen vilja och egna ansträngningar, ej ens i kraft av kännbart yttre stöd.”