• Ilmainen jäsenyys Suomen Sotainvalidien Ruotsin piirissä
 • Sotainvalidi-lehti, ilmestyy 5-6 kertaa vuodessa
 • Rintamalisä 49.56€ /kk. KELA (kansaneläkelaitos)
 • Ylimääräinen rintamalisä,(tulosidonnainen, KELA)  239,32 €/kk
 • Veteraanikuntoutus Valtiokonttorin kautta
 • Asunnonmukauttamisavustus asuinkunnasta
 • Tukea jäsenille Kungafondenin tai Syyskeräyksen kautta

10% Lievävammainen sotainvalidi

 • Elinkorko verovapaa tulo Valtiokonttorista
 • Yleisen terveydentilan tutkimus ja tarvittaessa erikoistutkimus
 • 2 viikon kuntoutus tai 20 kertaa avohoitoa (voi jakaa aviopuolison kanssa)
 • Jalkahoitoa 3 kertaa vuodessa
 • Pienapuvälineistä korvaus (enintään 120 €/väline tai 130€ koskien rollaattori)
 • Kunnallinen kotipalvelu korvataan Valtiokonttorista. Hakemus
 • Rikskortin ateriapalvelu 98 SEK/vrk (1.1.2019)
 • Laitoshuollon korvaaminen, tarveharkintainen (särskilt boende, 1.1.2019)

20%

 • Sairausapulisä (kulukorvaus siviilisairauskuluista) korvaa mm. sotainvalidin ja aviopuolison lääke-, lääkäri-, sairaala-, silmälasi-, hammashoito-, kuulolaite- ja kotiapukuluja. Tulosidonnainen.
 • Täydennyskorko, tulosidonnainen

30% Vaikeavammainen sotainvalidi

 • 4 viikon kuntoutus tai 2×12 kerran avohoitosarja (voi jakaa aviopuolison kanssa)
 • 15 kertaa avohoitoa
 • Täydennyskorko, tulosidonnainen
 • Avuttomuus- ja haittalisä

50%

 • Korotettu sairausapulisä
 • Erillinen aviopuolison kuntoutus

100%

 • Aviopuolison vuosittainen kuntoutus tai 15 kerran avohoitosarja