Tue syyskeräystä tonnilla ja saa Suomen puolesta plaketti 50 x 35 mm

Juhlista satayksivuotiasta Suomea ja auta samalla sotainvalideja .

Merkin myyntituotto käytetään veteraanien arjen helpottamiseen.

 

Tue syyskeräystä 2018 1000:- kruunua (postimaksu sisältyy) postisiirtotilille 264899-6, merkinnällä Plaketti, nimi ja osoite

On myös mahdollista käyttää Swish # 123 694 30 88

 

 Sotainvalidien VeljesliitBok5_Tuomas_Hoppu_978_952_67237_7_8to 1940-2015 

Sotainvalidit edellä käyden – vammoista huolimatta

Tämä teos on osa Sotainvalidien Veljesliiton 75-vuotisjuhlajulkaisusarjaa

ISBN: 978-952-67237-7-8

Kirjailija: Tuomas Hoppu

 

 

 

 
Bok_6_Kungafonden Muutakin kuin myötätuntoa

Kungafonden-rahaston tuki Suomen sotainvalideille

Toisen maailmansodan jälkeen monet suomalaiset sotainvalidit asettuivat asumaan Ruotsiin, koska naapurimaassa oli työtä tarjolla. Useat heistä olivat jo olleet Ruotsissa kuntoutuksessa ja uudelleenkoulutuksessa. 1980-luvun alussa ilmeni, että osalla näistä yli tuhannesta sotainvalidista oli toimeentulovaikeuksia. Samoihin aikoihin Kungafonden-rahasto kartoitti Ruotsissa asuvien pohjoismaalaisten sotainvalidien Veljesliiton avuntarvetta. Tästä alkoi Kungafondenin yhteistyö Sotainvalidien Veljesliiton kanssa. Myöhemmin kävi ilmi, että Kungafonden oli rahoittanut Suomen sotien invalidien kuntoutusta Ruotsissa jo 1940-luvulla. Silloin Kungafonden kohdensi avustuksensa yksittäisille sotainvalideille Hjälpkommittén för Finlands invalider -avustusjärjestön välityksellä.

ISBN: 978-91-574-8089-7

 

 Bok7_Bengt_Nordell_91_630_4718_7

Viimeiset uhrit

-Suomen sotien invalidit Ruotsissa ja Ruotsin apu Suomelle 1939-45

Suomen kolmessa sodassa vuosina 1939-1944 haavoittui runsaat 200 000 miestä ja naista taisteluissa Stalinin ja Hitler joukkoja vastaan. Lähes puolelle haavoittuneista sotaan osallistuminen tuli hyvin kalliiksi; 90 000 jäi loppuiäkseen invalideiksi. Puolivälissä 1990-lukua yhä 40 000 suomalaista on rekisteröity sotainvalideiksi. Noin tuhat heistä asuu Ruotsissa. Useimmat lähtivät Suomesta 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin Ruotsissa oli tarjolla töitä vammaisillekin siirtolaisille.

 

Ruotsi on monin tavoin auttanut suomalaisia sotainvalideja. Sotien aikana he saivat sairaalahoitoa ja ammattikoulutusta. Myöhemmin erilaiset avustukset ja keräykset ovat mahdollistaneet invalidien kuntoutus- ja erikoishoitojen rahoituksen.

Neljäkymmentäluvun kohtalontäyteisinä kriisivuosina riikinruotsalaiset kokivat “Suomen asian” omakseen. Mitä suurimmassa määrin. Kampanjat, keräykset, vapaaehtoiset työpanokset toteutettiin miltei uskonnollisessa hurmoksessa. Suomen auttamisesta muodostui kansanliike, jonka laajuista Ruotsi ei aiemmin eikä myöhemmin ole kokenut.

Tämä kirja on omistettu Ruotsissa asuville Suomen sodissa vammautuneille invalideille, vähäiselle, lähes tuntemattomalle osalle ruotsalaista yhteiskuntaa. Kirja pyrkii myös antamaan kokonaiskuvan invalidien ja muiden suomalaisten avustamisesta, riikinruotsalaisten joukkoliikkeistä Suomen sotakärsimysten keventämiseksi.

ISBN: 91-630-4718-7

Kirjailija: Bengt Nordell 

Sodan käyneiden miesten ja naisten koskettava tarina

Bok2_Ari_Uino_978_952_222_569_6 Sotiemme veteraanit kertoo miten Suomi taisteli itsenäisyydestään ja elämästään juoksuhaudoissa kätköissä, yhtenä rintamana ja yksissä tuumin. Se kuvaa sodan väsyttämien ihmisten arkista kamppailua jälleenrakennuksen Suomessa, kun elintaso saatiin nousuun ja veteraanit järjestäytyivät omiksi liitoikseen turvaamaan etujaan.

Sotien jälkeen niukoissa oloissa moni rintamamies, veteraani, sotainvalidi ja lotta ehti väistyä ennen kuin kaikille voitiin turvata edes kohtuullinen toimeentulo ja mahdollisuus kuntoutukseen. Suurvallan varjossa elänyt kansakunta vaikeni pitkään sodasta ja jopa kielsi sodan käyneen sukupolven merkityksen. Kunnianpalautusta jouduttiin odottamaan 1990-luvulle asti. Arvostus ei tavoittanut enää kaikkia, mutta veteraanipolvelle se oli sitäkin tärkeämpää. Tänään 700 000 sotaveteraanista on jäljellä enää 30 000 (v. 2014), mutta veteraanien tarinat eivät vanhene. Tämä kirja antaa äänen sodan käyneille miehille ja naisille.

ISBN: 978-952-222-569-6