Ateriapalvelu astui voimaan 1.1.2005. Tammikuu 2017 lähtien ateriapalvelu koskee kaikkia sotainvalidejä suomen sodista jolla on vähintään 10% sotainvaliditeetti.

Sopimuksen mukaan Valtiokonttori korvaa yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset vuoden jokaiselta päivältä. Valtiokonttori vahvistaa korvattavan aterian hinnan vuosittain. Vuonna 2019 ateriapalvelun arvo on 98 kruunua päivässä.

Sotainvalidien Ruotsin piiri hoitaa rikskortin tilaamisen ja toimittamisen ja lataa ateriapalveluun oikeutetuille sotainvalidille Rikskortin yhden kuukauden tarvetta vastaavan määrän kerrallaan.

Ateriakorvausta ei makseta ajalta, jolloin invalidi on kuntoutuksessa tai osa-aikaista laitoshoitoa vastaavassa hoidossa. Mikäli olet lähdössä kuntoutukseen, sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä erikseen Ruotsin piirille. Kun lasku hoitolaitokseen on maksettu, ilmoittaa Valtiokonttori siitä automaattisesti Ruotsin piirille, joka vähentää kuntoutusajan rikskortin seuraavan latauksen yhteydessä.

Rikskortti voidaan käyttää maksuvälineenä lähes kaikissa ruoka ostos paikoissa. Rikskortti lukitaan pyynnöstä (unohtunut koodi, kortin menetys jne.). Poismenon yhteydessä rikskortin tili suljetaan.

Miten ateriapalvelua haetaan?
Hakemuslomakkeita voi tilata suoraan Valtiokonttorilta tai Suomen Sotainvalidien Ruotsin piiriltä. Lomakkeessa invalidi antaa suostumuksensa siihen, että Valtiokonttori lähettää Ruotsin piirille rikskortin tilaamiseen ja toimittamiseen tarvittavat yhteystiedot. Kun oikeus ateriapalveluun on vahvistettu, lähettää Valtiokonttori hakijalle maksusitoumuksen.

Lisätietoja:

Suomen Sotainvalidien Ruotsin piiri
puh. 08-648 11 31