Helsingissä Työpajankadulla sijaitsee Sota-arkisto, jonka toiminta-ajatuksena on säilyttää sotiemme aikana syntynyttä asiakirja-aineistoa tuleville sukupolville sekä huolehtia siitä, että se on myös kaikkien tiedon tarvitsijoiden käytettävissä.

Mitä tietoja Sota-arkistosta saadaan?
Arkiston käytetyin aineistoryhmä on henkilöasiakirjat, kuten kantakortit, potilasasiakirjat, nimikirjat ja henkilöarvostelut. Jokaisesta asevelvollisesta on ollut kantakortti, josta selviää esimerkiksi sotilasarvo, aselaji, palvelukelpoisuus jne. Lisäksi Sota-arkistosta löytyy yleistä tietoa, kuten esimerkiksi sotapäiväkirjat,jotka yleensä ovat komppaniakohtaisia, sekä kirjeenvaihtoa.

Kuka tietoja saa?
Sotainvalidi itse on oikeutettu saamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot Sota-arkistosta. Hän voi myös antaa valtakirjan esimerkiksi lapsille. Valtakirjassa on hyvä mainita mitä tietoja ollaan hakemassa, esimerkiksi ”kopiot kantakorteista ja sairausasia-kirjoista liitteineen” Mikäli sotainvalidi on poistunut joukostamme ja hänen kuolemastaan on kulunut alle 50 vuotta, saadaan kantakorttitiedot mutta ei potilasasiakirjoja tai rangaistustietoja. Huom. Leski ei voi antaa valtakirjaa esimerkiksi lapsille kyseisten tietojen saamiseksi. Kun sotainvalidin kuolemasta on kulunut 50 vuotta tai enemmän ovat julkisuus-lain perusteella kaikki tiedot julkisia, myös potilasasiakirjat ja rangaistustiedot.

Miten tietoja haetaan
Henkilötietojen käyttöön saaminen edellyttää tutkimuslupahakemuksen tekemistä.
Lomakkeen voi tulostaa Sota-arkiston kotisivulta, tilata Sota-arkiston asiakaspalvelusta tai Sotainvalidien Ruotsin piirin toimistosta. Lomake täytetään ja toimitetaan Sota-arkistoon etukäteen. Mikäli olet menossa paikan päälle tietoja hakemaan on hakemuksessa hyvä mainita milloin olet aikeissa olla paikalla. Silloin henkilöasiakirjat haetaan valmiiksi eikä Sinun tarvitse odottaa.Voit myös tilata tiedot postitse. Silloin Sinulle lähetetään kopiot henkilöasiakirjoista noin kuukauden sisälla anomuksen saapumisesta. Henkilöasiakirjoista voi saada kopioita, maksu on paikan päällä 50 centtiä/kappale. Postitse kopioita tilattaessa maksu on asiakirjojen lukumäärästä riippuen vähintään 5 euroa sekä postikulut.Sotapäiväkirjat ja muut yleiset asiakirjat ovat julkisia, niitä voi siis käydä paikan päällä tutkimassa kuka vain. Niitä ei tarvitse tilata etukäteen vaan ne toimitetaan Sinulle odottaessasi. Niistä voi myös saada kopioita.

Huom.Kaikista yksiköistä ei sotapäiväkirjoja enää ole tallella, osa niistä on tuhoutunut. Kaikkia ei saatu mukaan perääntymisvaiheessa ja osa tuhottiin itse etteivät ne jäisi vihollisen käsiin. Sama koskee myös kantakortteja. Sodan aikana kortteja on saattanut hävitä eikä uuteen korttiin ole välttämättä saatu siirrettyä kaikkia tietoja.

Lisätietoja saat Sota-arkiston Asiakaspalvelusta, osoite:
PL 54, 005 81 HELSINKI, puh. + 358 9 181 265 44
[email protected]