HAMMASHOITOKORVAUSTA KELALTA
Ruotsissa asuvat sotainvalidit ja sotaveteraanit voivat anoa lisäkorvausta KELA:lta Ruotsissa annetun hammashoidon niistä kustannuksista, jotka eivät kuulu Sairasvakuutuskassan korvauksen piiriin. Maksettava korvaus on erotus niiden summien välillä, jotka veteraani joutuu Ruotsissa itse maksamaan ja minkä hän vastaavasta hoidosta olisi joutunut Suomessa maksamaan.

Miten lisäkorvausta haetaan?
Korvausta haetaan KELA:lta. Lomakkeita on saatavissa Ruotsin piirin toimistosta, puh. 08-648 11 31. Mukaan liitetään seuraavat asiakirjat, jotka saavat olla korkeintaan 6 kuukautta vanhoja:

– Hammashoidon suorittajan antama toimenpidekohtainen selvitys, yleensä lomake FKF 7300
– Alkuperäiset maksukuitit suoritetusta hammashoidosta (Yleensä lomake FKF 7300)
– Valokopio rintamaveteraanitunnuksesta, mikäli veteraani ei saa Suomesta rintamalisää
– Korvausta hakevan nimi, henkilötunnus ja osoite, sekä pankin nimi ja tilinumero Suomessa tai Ruotsissa (tili jolle lisäkorvaus halutaan maksettavaksi). Muussa tapauksessa korvaus maksetaan postin kautta.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Kansaneläkelaitos
Ulkomaan yksikkö
PL 72
003 81 HELSINKI, Finland

Huom!

Vähintään 20 %:n sotainvalidilla on mahdollisuus hakea korvausta sairausapulisän kautta.
Kaikki sotainvalidit voivat myös hakea korvausta Kungafondenin tai Syyskeräyksen kautta etukäteen.
Mikäli hampaat / suu kuuluvat korvattujen vammojen piiriin, ne voidaan korvata kokonaisuudessaan Valtiokonttorin kautta. (Tarkista siinä tapauksessa etukäteen Valtiokonttorilta).