(sotainvalidin leski/leskimies)

  • Mikäli sotainvalidin kuolema on todistettavasti korvatusta vammasta tai sairaudesta johtuva, voi Valtiokonttori myöntää leskelle tai hautauksesta huolehtineelle hautausapua.
  • Avustusta Kungafondenin tai Syyskeräyksen kautta

10% Lievävammaisen sotainvalidin leski

  • Kertakaikkinen korvaus leskelle, tulosidonnainen.

20%

  • Hautausapu leskelle (2511,31 €). Tiliä johon elinkorko on maksettu, ei ole syytä lakkauttaa, ennenkuin korvaukset on maksettu Valtiokonttorista.

30% Vaikeavammaisen sotainvalidin leski

  • Huoltoeläke leskelle (231,51 €/kk)
  • Lisähuoltoeläke, tulosidonnainen

40%

  • Leskikuntoutus.

50%

  • Huoltoeläke (347,26 €/kk).

60%

  • Huoltoeläke (520,90 €/kk)

80%

  • Huoltoeläke (694,53 €/kk)