Stöd krigsinvalidernas höstinsamling 2018 med

1000 SEK och erhåll en plakett 50 x 35 mm

 

Fira vårt hundraettåriga Finland och stöd samtidigt krigsinvaliderna från våra krig.

 

Höstinsamlingens intäkter används fullt ut för krigsinvaliderna, fruar och änkors väl.

Betala 1000:- kronor (inkl. porto) till postgiro: 264899-6, märk betalning med Plakett, uppge namn & adress!

Det går även bra att swisha till # 123 694 30 88

 

  

Krigsinvaliderna föregångare – trots skadorna.

KrigsinvalidBok1_Tuomas Hoppu_978_952_67237_9_2ernas Brödraförbund 75 år, en förkortad svensk version av den finska boken skriven av Tuomas Hoppu.

ISBN: 978-952-67237-9-2

Författare: Tuomas Hoppu

Kontakta kontoret för pris!

 

 

 

 


 

 

Gränslösa prövningar

Kungafondens stöd till Finlands krigsinvaliderBok_6_Kungafonden

Efter andra världskriget bosatte sig många finska krigsinvalider i Sverige, där det var lätt att få arbete. Många hade redan fått sjukvård och yrkesrehabilitering i Sverige.

I början av 1980-talet visade det sig att en del av dessa drygt 1000 krigsinvalider hade svårt med försörjningen. Ungefär samtidigt undersökte Kungafonden om det fanns behov av stöd hos krigsinvalider från de nordiska länderna som var bosatta i Sverige. Detta fick till följd att Kungafonden startade ett samarbete med Krigsinvalidernas Brödraförbund i Finland.

Senare skulle det visa sig att Kungafonden redan under andra världskriget stöttat finska krigsinvalider vid rehabilitering i Sverige. Detta skedde genom att Kungafonden med riktade insatser stödde Hjälpkommittén för Finlands invalider. Kontakta kontoret för pris!

ISBN: 978-91-574-8089-7

  

Barnet som ingen ville ha

Jan-Erik KjellberBok3_Jan_Erik_Kjellberg_978_91_637_5154_7g född 1924 oönskad, lämnad att dö, placerad i fosterhem, tillbakahållen, stundom älskad, ett resultat av kämpaglöd och tillfälligheter och med ett oerhört gott minne, så kan man sammanfatta författaren till denna unika bok.

Röttle by blev under uppväxttiden den plats där Jan-Erik Kjellberg danades. Därifrån har författaren tydligen minnen av varje stuga, dess innevånare och dessas olika karaktärer. Dåtidens syn på fosterbarn från såväl myndighetspersoner i samhälle och skola, som av människor hans väg, präglade hela hans uppväxt. Längtan efter att godkännas av en far och svek som skadade det lilla som fanns av självförtroende, beskrivs som i en roman, men med kuslig realism och inlevelse.

Boken ger tydlig inblick också i dåtida seder, sysslor och bruk från vardagsliv såväl som från högtider, från lekar såväl som från inträde i vuxenlivet. Många var de personer i Gränna som gav bestående intryck av värme, men också djupa ärr i den unga pojksjälen.

Finska fortsättningskriget i Karelen och dess förödande effekter är skildrade av Jan-Erik Kjellberg, som tog värvning för strid vid fronten. Från den militära enhet författaren tillhörde, är han det enda ögonvittne, som ännu lever då boken ges ut.

Oljebranschen blev den yrkesgren som författaren kom att ägna sig åt och som han var stor del i uppbyggnaden av, men även inblandad i då branschen senare blev föremål för sammanslagningar.

Sammanfattningsvis skildrar boken ett långt, innehållsrikt liv, i ett livets bergochdalbana. Kontakta kontoret för pris!

ISBN: 978-91-637-5154-7

Författare: Jan-Erik Kjellberg


Brödrahjälp – Femtio år av arbete och uppbyggnad

 ”Jag var medvetBok4_Raimo_Seppälä_951_95919_8_2slös men bröderna lyckades rädda mig och transportera mig till förbandsplatsen. Några av de bröder som hjälpte mig träffades på vägen av dödande skärvor. Det är en bild av brödraandan. Inte ens i den största nöd överger man sin broder.”

Så här beskriver en krigsinvalid från Kymmene andan vid fronten. Under krigsåren lovade frontmännen att hjälpa varandra i alla situationer. Samma anda sporrade dem när de i augusti 1940 grundade Krigsinvalidernas Brödraförbund och denna anda har präglat Brödraförundets verksamhet under femtio år (1990).

Krigsinvalidernas Brödraförbund är en i hela världen unik organisation: förbundet har bl a. åtagit sig att svara för många vårdinrättningar. I andra länder har detta ansvar fallit på statens lott. Brödraförbundets arbete fortsätter. År 1990 finns det omkring 40 000 krigsinvalider och deras medelålder är 72 år.

Denna bok berättar öppet och rättframt om hur bröderna har hjälpt varandra och om Brödraförbundets insatser under krigsåren och i fredstid. Utöver ett digert arkivmaterial har författaren haft tillgång till intervjuer med tiotals krigsinvalider i olika delar av Finland.

Brödrahjälp är en historik som låter människan, ögonvittnet, deltagaren berätta o msina egna erfarenheter. Kontakta kontoret för pris!

ISBN: 951-95919-8-2, Författare: Raimo Seppälä