Matservice trädde i kraft 1.1.2005, från och med januari 2017 gäller denna rättighet alla krigsinvalider med minst 10% invaliditetsgrad från de finska krigen.  Enligt avtalet ersätter Statskontoret en skälig kostnad för en daglig måltid för årets alla dagar. Statskontoret fastslår årligen måltidsersättningens storlek. År 2019 är måltidens värde 98 kronor per dag.

I Sverige används numera rikskortet. Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt hanterar rikskortet till de invalider som har beviljats matservice, rikskorten laddas med en månads förbrukning åt gången.

Måltidsersättning kan ej erhållas under tiden för särskilt boende eller rehabilitering betald av Statskontoret. Ifall Du skall åka på rehabilitering behöver Du inte meddela detta till Statskontoret eller Sverigedistriktet. När Statskontoret har betalat räkningen för Din rehabilitering meddelar de automatiskt Sverigedistriktet, som retroaktivt drar av motsvarande antal dagar från Din nästa laddning.
Rikskortet kan användas som betalningsmedel i de flesta köpställen som säljer mat. Rikskortet spärras på begäran (glömt kod, förlust av kort etc.). Vid bortgång så avslutas kontot och det kvarstår inget värde.

Hur söker man rikskort?
Ansökningsblanketter kan beställas från Statskontoret eller Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt. I blanketten ger krigsinvaliden sitt medgivande till att Statskontoret översänder tillbörliga uppgifter till Sverigedistriktet för hanteringen av beställning och distribution. Efter beslut skickar Statskontoret betalningsförbindelse till krigsinvaliden.

För ytterligare uppgifter kan Du ringa:

Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt
tel. 08 – 648 11 31