(Ersättning till krigsinvalidsänka/änkeman)

 • Ifall dödsorsaken bevisligen berott på den ersatta krigsskadan beviljas änkan eller den som ombesörjer begravningen en begravningshjälp.
 • Bidrag från Kungafonden eller Höstinsamlingen

10% Lindrigt skadad krigsinvalids änka

 • Engångsersättning till änka, inkomstbeprövning
 • Kontot dit livräntan utbetalats bör inte avslutas förrän Statskontorets ersättningar är utbetalda.

20%

 • Begravningshjälp till den som ombesörjer begravning. (2511,31 €)

30% Svårt skadad krigsinvalids änka

 • Försörjningspension till änka (231,51€)
 • Förhöjd försörjningspension till änka, inkomstbeprövat

40%

 • Änkerehabilitering

50%

 • Försörjningspension (347,26€)

60%

 • Försörjningspension (520,90€)

80%

 • Försörjningspension (694,53€)