Sosiaali- ja terveysministeriö  30.1.2020 15.09

TIEDOTE

 

Eduskunta on päättänyt korottaa rintamalisiä kansanedustajan lakialoitteen pohjalta. Korottamiseen liittyvät lait tulevat voimaan 1.4.2020.

Rintamalisän määrä korotetaan 125 euroon kuukaudessa. Vuonna 2019 rintamalisän määrä oli 50,19 euroa kuukaudessa. Korotus koskee myös ulkomaille maksettavaa rintamalisää.

Rintamasotilaseläkelain mukaiseen rintamalisään on oikeus henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai Sota-arkiston antama todistus osallistumisesta miinanraivaustehtävään.

Ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain mukaista rintamalisää maksetaan rintamalisän edellytykset täyttävälle henkilölle, joka asuu ulkomailla ja joka ei saa kansaneläkettä.

Kansanedustaja Antti Lindtman ym. tekivät lakialoitteen (LA 36/2019 vp) marraskuussa 2019 rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta.

Lisätietoja:

Lakimies Emmi Äärynen, p. +358 295 163 517

Uncategorized