• Gratis medlemskap i Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt.
 • Krigsinvalidstidning, som kommer ut 5-6 gånger per år.
 • Fronttillägg, 49.56€/mån. Utbetalas av FPA (folkpensionsanstalten i Finland)
 • Utökat fronttillägg som är inkomstbeprövat, 239,32€/månad. Utbetalas av FPA.
 • Veteranrehabilitering via statskontoret i Finland
 • Bostadsanpassningsbidrag via boendekommunen.
 • Bidrag ifrån Kungafonden eller Höstinsamlingen.

10% Lindrigt skadad krigsinvalid

 • Livränta. Skattefri inkomst som utbetalas av statskontoret i Finland.
 • Allmän läkarundersökning och specialundersökning vid behov.
 • 2 veckors rehabilitering eller 20 ggr öppenvård.(kan delas med maka/make)
 • Fotvård 3 ggr per år.
 • Litet hjälpmedel, högst 120€/hjälpmedel eller 130€ för rullator.
 • Måltidsservice, rikskort, 90sek/dag
 • Av kommunen godkänd hemhjälp ersätts från statskontoret. Ansökan

20%

 • Sjukhjälpstillägg (civila sjukvårdskostnader) ersätter b.l.a. läkar-, läkemedels-, sjukhus-, glasögon-, tandvård-, hemhjälps-, hörsel-, apparats-, eller sjukvårdskostnader för både krigsinvaliden och makan/maken. Inkomstbeprövat.
 • Tilläggsdel till livränta, inkomstbeprövat.
 • Särskilt boende i Sverige,  behovsbeprövat se länk.

30% Svårt skadad krigsinvalid

 • 4 veckors rehabilitering eller 2x 12 gånger öppenvård.(kan delas med maka/make)
 • Öppenvård 15 ggr
 • Tilläggsdel till livränta, inkomstbeprövat.
 • Tilläggsdel för hjälplöst läge eller osedvanligt men.

50%

 • Förhöjt sjukhjälpstillägg.
 • Rehabilitering för krigsinvalid-maka/-make.

100%

 • Maka/make får rehabilitering årligen eller 15 ggr öppenvård.