Finland 100år, jubileumsåret 2017 har börjat med gröna tecken åtminstone i Stockholm. På flera platser runt om i Sverige kommer det firas under hela året. I Sverige bor närmare 700 000 personer som har finsk bakgrund med även 2:a och 3:e generationen medräknat. I Sverige har finnarnas roll genom åren börjat lyftas i byggandet av välfärds […]

Läs mer →

Krigsinvalidernas Brödraförbund är krigsinvalidernas egen omsorgs- och intressorganisation. Krigsinvalidernas Brödraförbund grundades 1940 efter vinterkriget. Närmare 250 krigsinvalider, deras makar och änkor bor än idag i Sverige. Via höstinsamlingen stöttar vi dem på ålderns höst.

Läs mer →

  Den Svenska veterandagen firades vid Sjöhistoriska museet på Gärdet på söndagen den 29.5.2016. Det var flera veteraner närvarande bl a. från Finlands Frivilliga och senare veteraner som FN-soldater och andra insatser såsom forna Jugoslavien, mellan-östern m m. Dagen hedrades med kransnedläggning och tal av Kungen, statsministern samt ÖB Micael Bydén. Det fanns ett publikt […]

Läs mer →

Krigsinvalidernas och krigsveteranernas gemensamma andliga dag hölls samtidigt som de stupades minnesdag i Finska kyrkan i Stockholm. En bekant vårvers inledde nattvardsgudstjänsten som komminister Anne Bergman ledde med hjälp av vik. Kyrkoherde Karl-Erik Nylund.  Efter gudstjänsten lades blommor vid minnestavlorna för de stupade under fanvakt. vid finska kyrkan, gamla stan Efteråt bjöds det på sopplunch […]

Läs mer →

För trettionde gången firades veterandagen den 27.4.2016 i Stockholm. Krigsinvalidernas fanbärare denna gång var den finlandsfrivillige krigsinvaliden Jan Kjellberg. På plats fanns 116 gäster varav ett femtontal är medlemmar hos Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt. 71 år har gått på dagen sedan lapplandskriget slutade. Temat för dagen var motströms stiger laxens släkte. Ambassadör Jorma Viinanen hälsade alla […]

Läs mer →