De tjugotal krigsinvalidmedlemmar som har rätt till måltidsersättning erhåller from. 1.1.2023 en ersättning på 250 kronor om dagen. Statskontoret har beslutat att höja måltidsersättningen till 250kr/dag och ersättningen har redan tagits i hänsyn vid utbetalningen vid årsskiftet. Vid frågor vg kontakta Juha Joki på 070-5630373.

Läs mer →