Taistelimme – Taistelemme

Sotainvalidi on yleensä etulinjan mies. Kovissa taisteluissa riski haavoittua oli suurin. Parhaat miehet eivät ehjiksi jääneet. Vaikka sotainvalidit olivat taistelussa isänmaamme puolesta menettäneet terveytensä, heillä ei useinkaan ollut valmiina paikka yhteiskunnassa. Kymmenien tuhansien piti vammautuneina hankkia ammatti ja perustaa koti. Sotainvalidien selviytyminen on päivittäistä kamppailua. Kuten rintamalla, nytkään ei pitkän aikavälin suunnitelmia voi tehdä, koska heidän terveydentilansa voi muuttua hetkessä ratkaisevasti. Suomen Sotainvalidien Ruotsin piiri toimii sotainvalidien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä tukena.

Muista vapautemme suojelijoita lahjoituksella

POSTGIRO 264899-6

Swish 123 694 3088

Uncategorized