Vi kämpade – Vi kämpar

En krigsinvalid är vanligtvis en frontman i de främsta leden där risken att skadas i hårda strider är störst. De främsta blev skadade. Trots att krigsinvaliderna miste sin hälsa för Finlands frihet hade de ingen färdig plats i samhället. Tiotusentals behövde skadade och invalidiserade skaffa utbildning, arbete och ett hem. Krigsinvalidernas vardag är en ständig kamp. Som vid fronten kan inga planer göras för en längre tid för deras hälsa kan förändras snabbt på ett avgörande sätt. Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt stödjer krigsinvalider och deras makor och änkor.

Kom ihåg dem som försvarade vår frihet

POSTGIRO 264899-6

Swish 123 694 3088