Krigsinvalidernas Brödraförbund
Ratamestarinkatu 9C, 005 20 HELSINGFORS +358 9 478 500
Besöksadress: Minneskorsbyrån, Kellosilta 4 C +358 9 478 50209
www.sotainvalidit.fi
Statskontoret
PB 60, 000 54 STATSKONTORET +358 9 7725 8200
www.statskontoret.fi
Folkpensionsanstalten
Utlandsenheten +358 20 634 2550
PB 72, 003 81 HELSINGFORS
www.kela.fi
Finlands ambassad
Box 24285, 104 51 STOCKHOLM 08-676 6700
Besöksadress: Gärdesgatan 11
www.finland.se
RSKL, Sverigefinska Riksförbundet
Bellmansgatan 15 nb, 118 47 STOCKHOLM 08-615 8340
www.rskl.se
Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige
Box 5133, 121 17 JOHANNESHOV 08-648 7795
Besöksadress: Slakthusplan 3, 2tr.
T-bana Globen