Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt och dess styrelse önskar

alla medlemmar, samarbetspartners och närstående

en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!