Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikts årsmöte hölls 2 juli 2019 klockan 14.00 på kontoret (Slakthusplan 3, 2tr).

 

Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikts årsmöte hade 7 närvarande. På mötet valdes Anssi Pajuvirta till att fortsätta som ordförande. Jouni Knuuttila och Ossi Koukkula har ett år kvar på sina poster så årsmötet valde Jan Kjellberg och Anne Eriksson på nya två års perioder som styrelsemedlemmar. Till suppleanter valdes Irja Patala och Ivar Eriksson. Distriktets ekonomi är i balans men ansträngd, året 2018 resultat var ett minus på 155.549:- kronor som var enligt beräkningarna. Då revisorernas utlåtanden var rena med rekommendation att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året 2018 så valde årsmötet att besluta enligt rekommendation. Vi önskar alla medlemmar och andra som följer hemsidan en glad sommar.