Brödraförbundets 75-års jubileum, 18.8.2015, Helsingfors.

Brödraförbundets 75-års jubileum, 18.8.2015, Helsingfors.

Den 18.8.2015 firar vi krigsinvaliders Brödraförbunds 75års dag i Helsingfors. Ett tjugotal medlemmar deltog på jubileumskryssningen.