Jan Kjellberg vart nyligen vald till vice ordförande i Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt.

I samband med Finlands 100-års jubileum skrev Hans Arbman en artikel i Dagens nyheter om Jans upplevelser.

Jan Kjellbergs bok ”Barnet som ingen ville ha” finns bla på kontoret.


bild beatrice lundborg