Ett stort tack till alla bidrag som under 2018 som kommer att användas till de medlemmar som är i störst behov av stöd.

Då ekonomiska besparingar kommer minska distriktets möjlighet att stötta sina medlemmar ekonomiskt, kommer höstinsamlingskontot vara öppet för bidrag under hela året 2018.

Höstinsamlingen 2017 resultat: 70.574 SEK

Krigsinvaliderna och deras änkors uppoffringar i vardagen fortsätter.