KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt kallar härmed till stadgeenligt årsmöte i Stockholm den 16 augusti 2021 kl 18.00.

Adress:     Finlands Krigsinvaliders kontor (2 våningen)

Slakthusplan 3, Johanneshov

 

Anmäl dig i förväg till kontoret

OBS! Du kan delta i årsmötet genom att komma till mötet eller genom att poströsta.

Deltagande i årsmötet genom fysisk deltagande: Meddela ditt deltagande senast 12.8.2021 genom att ringa 070-5630373

Deltagande i årsmöte via poströstning: Meddela senast 6.8.2021 genom att ringa 070-5630373

 

 

På mötet behandlas ärenden enligt stadgarna. De ärenden som av medlemmarna framläggs till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast

torsdagen den 12 augusti.