Nationella veterandagen firas den 27 april på många håll i Finland. I år är det 70 år sedan andra världskriget tog slut för Finlands del. På Finlands ambassad i Stockholm firades veterandagen med inbjudna finländska krigsveteraner bosatta i Sverige.

Carl Gustav Johanson (t v) och Kurt Antskog (t h) var nöjda med att veteraner firas med en egen dag.
Carl Gustav Johanson (t v) och Kurt Antskog (t h) var nöjda med att veteraner firas med en egen dag.

Veterandagens tillställning började högtidligt med fantåg. Ambassadör Jarmo Viinanen hälsade gästerna välkomna och försvarsattachén vid Finlands ambassad, överste Manu Tuominen, förmedlade försvarsmaktens hälsning.

Festtalet hölls av överbefälhavaren för Sveriges försvarsmakt, general Sverker Göranson. Samtliga talare framförde sitt varmaste tack och respekt till veteranerna.

På tillställningen hördes även musik, av såväl pianist Janka Simone Thum samt Sveriges försvarsmakts musikkår. Tillställningen avslutades med Vårt land, som sjöngs på båda språken, varefter fantåget marscherade ut från festsalen.

Vårt land sjöngs på både svenska och finska
Vårt land sjöngs på både svenska och finska

Två inbjudna gäster var krigsveteran Kurt Antskog och Carl Gustav Johanson. De ansåg att veterandagens festlighet är en bra sak.

– Det är fint att man blir inbjuden och får vara med. Det visar uppskattning, som veteranerna har fått under de senaste 10–15 åren. Innan dess visade man inte så mycket respekt, berättade männen.

Veterandagen har firats sedan 1987 som en hyllning till de män och kvinnor som kämpat i krigen för Finlands frihet. Den 27 april 1945 var dagen då Lapplandskriget tog slut.

Text och bild: Arimo Laakkonen