Traditionsenligt firades Finlands självständighetsdagsgudstjänst hos Finska församlingen i Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkoherde Martti Paananen predikade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar bar fanorna i år till mångas stora glädje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Kjellberg och Anne Eriksson lade blommor vid minnestavlorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnestavlorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigsinvalider och krigsveteraner och andra nära till verksamheten bjöds på kaffe efteråt hos kyrkoherden.