För trettionde gången firades veterandagen den 27.4.2016 i Stockholm. Krigsinvalidernas fanbärare denna gång var den finlandsfrivillige krigsinvaliden Jan Kjellberg. På plats fanns 116 gäster varav ett femtontal är medlemmar hos Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt. 71 år har gått på dagen sedan lapplandskriget slutade. Temat för dagen var motströms stiger laxens släkte. Ambassadör Jorma Viinanen hälsade alla varmt välkomna och tackade veteranerna för sina uppoffringar. Han framhöll även i sitt tal om hur viktigt samarbete är i dagens förhållanden. Överste Manu Tuominen framförde försvarsmaktens hälsning. Festtalet hölls av Generallöjtnant Dennis Gyllensporre som även han framhöll samarbete mellan de nordiska länderna som oerhört viktigt.

Kuva4 Kuva3

Veterandagens höjdpunkt var när ett tital veteraner erhöll Finlands vita ros av 1 graden. Veteranernas hälsning framfördes av Heikki Lirberg som påminde om veteranerna i dagens Sverige. Musiken stod flottans musikkår och pianist Janka Simone Thum för. Avslutningsvis sjöngs vårt land och fanorna avlägsnades.

AsMa