I vinterkriget kämpade Finland för sin existens. Finland var förberett på ett krig mot Sovjetunionen, men var inte förberett att strida ensamt mot en stormakt. Kriget började 30.11.1939 utan någon krigsförklaring. Hemmafronten fick uppleva krigets hemskheter genast under krigets första dag, då fienden fällde bomber över 16 olika orter, bl.a. Helsingfors, Åbo, Lahtis och Petsamo.

Vinterkriget slutade efter 105 dagar 13.3.1940 i ett fredsavtal som slutits förgående natt i Moskva. http://www.talvisota.fi/sv/vinterkriget/