Några av deltagarna på årsmötet.

Årsmötet hölls den 30 mars 2015 i Stockholm, Slakthusplan 3, Johanneshov.

Före årsmötet avnjöts en smakrik soppa och efter kaffet påbörjades mötet. Distriktets ordförande Anssi Pajuvirta önskade alla deltagare välkomna och framförallt brödraförbundets generalsekreterare Markku Honkasalo som framförde brödraförbundets hälsning till mötet. Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått bort under gångna verksamhetsåret. Vi konstaterade att årsmötet blivit stadgeenligt sammankallat och är med laglig och beslutsberättigad.

Mötesspråket var i första hand finska men allt översattes även till svenska. Allt material fanns på båda språken.

Till distriktets ordförande valdes Anssi Pajuvirta och till styrelsemedlemmar Asko Matikainen, Jan Kjellberg, Jouni Knuuttila & Ossi Koukkula. Till suppleanter valdes Irja Patala och Helena Knuuttila.

Årsmötet avslutades i en god stämning och med en förhoppning om ett gott verksamhetsår.