Krigsinvaliderna och krigsveteraner var på gemensam kryssning till Helsingfors. Kryssningen anordnades i samband med krigsveteranernas årsmöte. Med på resan deltog flera från Finlands Krigsinvaliders Sverigedistrikt. Krigsinvalidernas ordförande Anssi Pajuvirta och vice ordförande Jouni Knuuttila blev invalda till krigsveteranernas styrelse, med på resan bland annat flera Krigsinvalid medlemmar och från kontoret även Ari Haverinen. Kryssningens självklara höjdpunkt var besök hos President Niinistö som bjöd på kaffe, besöket avslutades med rundvisning på presidentens slott.