Den Svenska veterandagen firades vid Sjöhistoriska museet på Gärdet på söndagen den 29.5.2016. Det var flera veteraner närvarande bl a. från Finlands Frivilliga och senare veteraner som FN-soldater och andra insatser såsom forna Jugoslavien, mellan-östern m m. Dagen hedrades med kransnedläggning och tal av Kungen, statsministern samt ÖB Micael Bydén. Det fanns ett publikt […]

Läs mer →

Krigsinvalidernas och krigsveteranernas gemensamma andliga dag hölls samtidigt som de stupades minnesdag i Finska kyrkan i Stockholm. En bekant vårvers inledde nattvardsgudstjänsten som komminister Anne Bergman ledde med hjälp av vik. Kyrkoherde Karl-Erik Nylund.  Efter gudstjänsten lades blommor vid minnestavlorna för de stupade under fanvakt. vid finska kyrkan, gamla stan Efteråt bjöds det på sopplunch […]

Läs mer →