Krigsinvalidernas Brödraförbund är krigsinvalidernas egen omsorgs- och intressorganisation. Krigsinvalidernas Brödraförbund grundades 1940 efter vinterkriget. Närmare 250 krigsinvalider, deras makar och änkor bor än idag i Sverige. Via höstinsamlingen stöttar vi dem på ålderns höst.

Läs mer →